Gorg del Molí dels Murris, la cascada secreta de La Garrotxa